Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  04.11.2011
 
Oppdatert: 15.11.2017

Driftsstyret

Leiar: ordførar
Nestleiar: varaordførar 

Møteinnkallingar og protokollar til Driftsstyret

Medlemer valperioden 2015 - 2019


AP, KRF, MDG, SP, STL, SV

Gaute Epland (AP)
Jakob Bjelland (SP)
Marit T. Odland (AP)
Randi Nysæter (KRF)

Vara: Torbjørn Brosvik (AP), Vegard Moe (SV), Sigurd Sævareid (AP), Silje Vatna (SP), Bente Bjelland (AP) og Edgar Damås (AP)

H

Sverre Olav Svarstad

Vara: Liv Kari Eskeland, Helge Vie og Geir Kannelønning

 

Arbeidstakarrepresentantar

Anne Line Innvær (Fagforbundet)
Marit H. Pedersen (Utdanningsforbundet)

Varamedlemer: Per Jarle Valvatne (Fagforbundet), Thor Jæger Koppang (Utdanningsforbundet), Britt Nelly H. Barane (NSF), Tove Garli (Fagforbundet)

 

Politisk sekretariat

E-post: post@stord.kommune.no

Marit Annie Åkra 

Kommunestyret
Formannskapet
Den særskilde klagenemd
Valstyret
Valnemnda
Komité for næring, miljø og kultur

Tlf. 53 49 66 53

Haldis Lauksund

Komité for oppvekst og utdanning
Komité for rehabilitering, helse og omsorg
Forvaltningsstyret

Tlf. 53 49 66 90

Renate Våge

Eldrerådet
Rådet for funksjonshemma

Tlf. 53 49 66 47

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen