Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  SFLMK
Publisert:  27.09.2012
 
Oppdatert: 16.08.2017

Tilsette ved Stord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor

 

 Tilsette

Informasjon

 Geir Røssland

Geir Røssland

Tlf: 53 45 85 40 – 94 82 53 46 
geir.rossland@fitjar.kommune.no

Dagleg leiar

Administrasjon og leiing, landbruks- og delingssaker, plansaker, nydyrking, massedeponi, konsesjonsfritak, rådgjeving i høve til eigarskifte m.m.

 Portrett av Åse Nøttveit

Aase Nøttveit

Telefon 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Fagkonsulent landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart og landbruksregister, praktikantordninga, tidlegpensjon, ulike prosjekt.

 Kari Rydland

Kari Rydland

Telefon 53 45 85 49
kari.rydland@fitjar.kommune.no

Rådgjevar miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, kontaktperson friluftsliv (Fitjar),verneområda, biologisk mangfald miljøfyrtårnsertifisør og konsesjonsfritak. Prosjektleiar Vassområde Sunnhordland.

 Portrett av Ole-Kristian Trondsen

Ole Kristian Trondsen

Telefon 53 45 85 51 / 917 02 193
ole-kristian.trondsen@fitjar.kommune.no

Fagkonsulent skogbruk og vilt (onsdag, torsdag, fredag)

Skogspørsmål og skogforvaltning; skogkultur, hogst, skogfond, landbruksvegar, miljøtiltak i skogen, viltforvaltning, motorferdsel i utmark, skogtenester for Austevoll.

 Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fire tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune