'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Nina Sørli
Publisert:  19.08.2010
 
Oppdatert: 23.10.2013

Søknad om pleie-, rehabilitering og omsorgstenester

Dette skjemaet skal nyttast ved søknad om følgjande tenester:

 • Aktiv fritid
 • Avlasting
 • Brukarstyrt personleg assistanse
 • Buoppfølgingstenesta (Probis)
 • Dagtilbod
 • Ergoterapi (kommunal ergoterapeut)
 • Fysioterapi (kommunal fysioterapeut)
 • Habilitering og rehabilitering
 • Heimehjelp
 • Heimesjukepleie
 • Individuell plan
 • Omsorgsløn
 • Personleg assistent
 • Sjukeheim
 • Støttekontakt
 • Tryggleiksalarm

Fyll ut skjemaet direkte på skjermen, skriv ut, signér og send eller levér skjemaet til Kundetorget. Adressa til Kundetorget finn du på skjemaet.

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM