Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  19.08.2010
 
Oppdatert: 06.06.2017

Søknad om helse- og omsorgstenester

Søknadsskjemaet skal nyttast ved søknad om følgjande tenester:

 • Aktiv fritid
 • Avlasting
 • Brukarstyrt personleg assistanse
 • Buoppfølgingstenesta (Probis)
 • Dagtilbod
 • Ergoterapi (kommunal ergoterapeut)
 • Fysioterapi (kommunal fysioterapeut)
 • Habilitering og rehabilitering
 • Heimehjelp
 • Heimesjukepleie
 • Individuell plan
 • Omsorgsløn
 • Personleg assistent
 • Sjukeheim
 • Støttekontakt
 • Tryggleiksalarm
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen