Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  07.06.2017 10:08
 
Oppdatert: 07.06.2017 11:19

Søknad - Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er ei nasjonal kultursatsing som har som mål å sørgje for profesjonell kunst og kulturformidling av høg kvalitet til eldre.

Etter søknad frå kommunane tildeler Hordaland fylkeskommune midlar.

I Stord kommune er det eit styre for «Den kulturelle spaserstokken» med representantar frå institusjonane, heimebaserte tenester og Eldrerådet som står bak søknaden.

Før søknaden vert sendt fylkeskommunen ber me profesjonelle aktørar som har program som høver for eldre om å koma med innspel.

Innspel/søknad må innehalda:

  • Kva type arena: t.d. helseinstitusjon, eldreinstitusjon, kulturarena eller anna
  • Tittel og hovudmålgruppe
  • Kort skildring av program
  • Kostnad

Frist for å senda inn søknad er 21. august 2017.

Innspel/søknad skal sendast Stord kommune ved eininga Kulturtenester: kulturtenester@stord.kommune.no.

Dersom de har spørsmål kan de kontakta Guri Andresen Aksnes på telefon 975 52 212 eller e-post : guri.aksnes@stord.kommune.no

Kontaktinformasjon

Leiar
Herdis Elin Belsvik

Telefon
53 49 69 58/975 52 213

Nestleiar
Guri Andresen Aksnes

Telefon
53 49 69 63/975 52 212


Klikk her for å senda e-post til kulturtenester.

Klikk her for å senda e-post til kulturhuset.


Følg Stord Kulturhus på Facebook!

Følg Stord kino på Facebook!


Opningstider, administrasjon:
Kontortida er måndag til fredag: 08.00 til 15.30. 

Sentralbord/resepsjon opnar klokka 09.00.

Stord kulturhus har faste opningstider:

Måndag til torsdag: 08.00 - 22.00.
Fredag: 08.00 - 23.00

Laurdag: 09.30 - 22.00
Sundag: 15.30 - 23.00

Det kan vera endringar i høve desse tidene når det er høgtid eller ferietid.

 

.

Adresse:

Hamnegata 1

5411 Stord

Telefon: 53 49 69 50

Støttekontakt: 53 45 64 69

E-post, Kulturtenester: kulturtenester@stord.kommune.no  

 

Nettredaktør: Åge Vallestad