Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Haldis Lauksund
Publisert:  12.09.2017 08:41
 
Oppdatert: 12.09.2017 12:20

Offentleg ettersyn: Forvaltningsplan for hjort i Stord og Fitjar 2017-2020

Komitè for næring, miljø og kultur vedtok i møte 30.08.17 å leggja Forvaltningsplane for hjort i Stord og Fitjar ut på offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 08.10.17.

Kommunal planstrategi 2016-2020 for Stord kommune føreset at Forvaltningsplan for hjort Stord og Fitjar skal reviderast (s. 23). Planen gjeld begge kommunar.

Arbeidet med planen tar utgangspunkt i den gamle forvaltningsplanen frå 2005 som omhandlar Stord og Fitjar under eitt. Dette er i tråd med sentrale forvaltningsmynde (Miljødirektoratet) si tilråding. Det er ei felles hjorte-stamme på Stordøya.

Planen er utarbeidd av Norsk Hjortesenter som saman med viltforvaltar har kvalitetssikra tal og statistikkar. Fitjar viltnemnd og Stord hjortevald har kome med innspel og kommentarar under vegs.

Plandokument

Merknad

Merknadsfrist er 8. oktober 17.

Fitjar kommune
Postboks 83
5418 Stord

eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen