Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Hilde Aadland
Publisert:  16.06.2017 00:00
 
Oppdatert: 14.06.2017 12:04

ID 1292 3 x helgestillingar

Stord sjukeheim har ledig 3 helgestillingar.
Søknadsfrist: 30.06.17

3 x helgestillingar (ID 1293)

Stord sjukeheim har ledig 3 x 11,27 % stilling for fagarbeidar/studentar innan helsefag frå 01.09.17. Stillingane er helgestillingar med arbeid på kveld, kvar 3. helg. 

Stord sjukeheim har 65 bebuarar, på 3 avdelingar. Ledige stillingar er i avdeling Backertunet. Backertunet er ei avdeling for personar med demenssjukdom, her bur 27 pasientar fordelt på fleire grupper. 

Me har eit godt fagmiljø, og arbeidsoppgåvene er både varierte og utfordrande. Ved sjukeheimen arbeider me for å skapa tryggleik og trivsel i eit positivt miljø, for både bebuarar og tilsette.

Kvalifikasjonskrav: Autorisert helsefagarbeidar eller student innan helsefag. Det er ynskjeleg med erfaring frå eller interesse for arbeid med eldre. Assistentar med relevant erfaring kan og søkja.  Må ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Alle nytilsette må levera politiattest.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson: Avdelingssjukepleiar Solfrid Aasheim, tlf 53454511 eller einingsleiar Esther Aasen Bjelland, tlf 97552097

Søknadsfrist:  30.06.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen