Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  28.07.2017 00:00
 
Oppdatert: 25.07.2017 09:19

Helsesøster ID 1304

Førebyggjande teneser har ledig 2 x 100 % prosjektstilling som helsesøster.
Søknadsfrist:18.08.17

Helsesøster (ID 1304)

Førebyggjande tenester har ledig 2 x 100 % prosjektstilling som helsesøter i helsestasjon 0-5 år.

Helsesøster 100% prosjektstilling i eitt år – med moglegheit for forlenging

Aktuelle oppgåver:

  • Undersøking og oppfølging av barn og unge.
  • Individuelle samtalar, oppfylging av barn og familiar med særlege behov.
  • Vurdering, kartlegging og vidare tilvising.
  • Vaksinasjon.    
  • Undervisning og rettleiing.
  • Tverrfagleg samarbeid/samordning og systemretta arbeid.

Arbeidsoppgåvene vil vera knytt til helsestasjonane våre.

Kvalifikasjonar:
Utdanna helsesøster

Det er viktig at du likar å jobbe både med system og med einskildpersonar. Du har kompetanse på å arbeide i team, men kan og vera sjølvstendig. Du har stor arbeidskapasitet, humor, er påliteleg, fleksibel, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Det vert lagt særskilt vekt på personlege eigenskapar og erfaring frå liknande arbeid.

Me kan tilby:  

  • Interessante og spanande utfordringar.
  • Eit tverrfagleg og godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar.
  • Løn etter avtale og fleksible arbeidsforhold.

Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil.

Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato.

Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Nærare opplysingar hos einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 92064415 eller leiande helsesøster Sigrun Helland tlf. 53496684

Søknadsfrist: 18.08.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen