Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Tone Westerheim
Publisert:  09.06.2017 00:00
 
Oppdatert: 06.06.2017 14:31

Sjukeplair ID 1289

Sunnhordland interkommunale legevakt har ledig 15 % fast stilling som sjukepleiar.
Søknadsfrist: 25.06.17

Sunnhordland interkommunale legevakt IKS er eit selskap som driftar legevakt og døgnavdeling for øykommunane Stord, Bømlo og Fitjar med om lag 33500 innbyggjarar. Døgnavdelinga ligg i 2. etasje i legevaktbygget, har 9 einsengssrom og driv behandling etter allmennmedisinske metodar. Avdelinga er ny opna og held høg standard. Me har for tida ledig fast helgestilling ved døgnavdeling IDA.

Sjukepleiar (ID 1289)

Det er ledig 15 % fast helgestilling som sjukepleiar f.o.m. 15.08.17, med arbeid for tida 3. kvar helg.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisert sjukepleiar

Løns- og arbeidsvilkår etter tariff.

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Dersom du har spørsmål om stillinga er du velkomen til å ta kontakt med avdelingssjukepleiar Mona Yvonne E. Lothe på telefon 53 23 30 72 eller 48 20 19 82.

Søknadsfrist: 25.06.17

Søk på stillinga

Kontaktinformasjon

Spørsmål knytt til det å søkja jobb i Stord kommune kan rettast til:

Personalkontoret v/ Hilde Susann H. Aadland

Tlf: 53 49 66 93

E-post: hilde.aadland@stord.kommune.no

Lærlingordninga v/ Siv Nesse

Tlf: 53 49 66 97 / 472 83 387

E-post: siv.nesse@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen