'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  30.11.2009 19:00
 
Oppdatert: 25.10.2010 09:01

Landbruksplan for Stord og Fitjar

Landbruksplan for Stord og Fitjar kommunar vart vedteken av Fitjar kommunestyre 28. september 2005 og Stord kommunestyre 29. september 2005.

Planen skal ivareta fleire hovudfunksjonar:

 • Gi tydelege signal om kva som er viktige areal og ressursar for landbruket i eit langsiktig perspektiv.
 • Få fram kva landbruksnæringa har å seia for verdiskaping, sysselsetjing, busetjing, kulturlandskap og anna næringsliv.
 • Gi føringar for kommunen som landbruksmynde i høve til korleis økonomiske (tilskotsmidlar) og juridiske verkemidlar (jordlova m.fl.) skal forvaltast.
 • Vera eit sektorinnspel til kommuneplanen.

Plandokument

 • Landbruksplan for Stord og Fitjar kommunar
 • Planar under arbeid

  Kontaktinformasjon

  Bjørnar Løkstad
  bjornar.lokstad@fitjar.kommune.no
  Telefon 53 45 85 40
  Mobil 480 06 434

  .

  Stord kommune
  Rådhuset, Borggata 2
  Postboks 304
  5402 Stord
  Kontonummer: 8420.07.00014
  Kommunenr. 1221
  Org.nr: 939866914

  Telefon: 53 49 66 00
  Telefaks: 53 49 66 01
  E-post: post@stord.kommune.no
  Organisasjonskart - adm
  Kultur- og verdiplakat

  Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
  Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
  Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

  Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

   

  Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM