Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  08.02.2013
 
Oppdatert: 09.10.2013

Naturmangfald

Naturmangfaldet er variasjonen i naturen på alle nivå, frå genar til artar og heile økosystem.

Vi har eit ansvar for å ta vare på naturmangfaldet, både formelt gjennom nasjonale og internasjonale avtalar, og etisk for å vidareføre ei berekraftig verd til framtidige generasjonar.

Naturmangfaldlova har som føremål at ein skal forvalte all natur gjennom berekraftig bruk og vern. Alle sektorar som tek avgjerslar eller utøvar mynde som kan gi konseskvenser for naturen skal retta seg etter lova.

For å ivareteke biologiske verdiar vert det nytta ei rekke kartleggingar av naturmangfald. Disse er på ingen måte komplette, men det kjem stadig nye opplysningar.

 

Hald musepekaren over kartbildet under for å sjå eksempel på kartleggingar av naturmangfald i Fitjar og Stord.

Stordøy

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune