Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Steingard med grind
Av:  Stord kommune
Publisert:  08.02.2013
Foto: Aase Nøttveit
Oppdatert: 09.10.2013

Kulturlandskap

Kulturlandskap er landskap som er påverka av menneskeleg aktivitet, og er ofte knytt til tradisjonelle driftsformar i landbruket.


På Stordøya har det budd folk lenge. Det er funne spor etter fangstfolk både i Fitjar-øyane og i Djupadalen. Desse spora er datert 9500 år attende. Kulturlandskapet kan såleis fortelja oss om ulike driftsmåtar i tidlegare tider. Samstundes er det ein viktig del av kvardagen vår og eit grunnlag for næringsverksemd.

Les meir om:

Kulturminner i landbruket

Kystlynghei

Sitkagran

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune