Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hjort
Av:  Stord kommune
Publisert:  23.01.2013
Foto: Bjørnar Løkstad
Oppdatert: 12.05.2017

Hjortevilt

Forvaltingsplan for hjort

For å få ei meir effektiv og framtidsretta forvaltning av hjort i Stord og Fitjar, utarbeida Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor i 2005 ein forvaltningsplan for hjorten på Stordøya.
 

Hovudmålsetjingane har vore å forenkla valdsstrukturen og å få ei meir kjønnsbalansert hjortestamme. Nokon av måla vert det framleis arbeida mot, mens andre langt på veg er innfridd. Til dømes er talet på vald på Stordøya redusert frå 48 i 2005 til 18 i dag, mykje takka vere samanslåinga til storvald i Stord kommune.

Dagens forvaltningsplan har fleire langsiktige mål om mellom anna bestandsstruktur som det vil og bør ta tid å nå. Planen er difor framleis gyldig og relevant, men vil bli revidert med jamne mellomrom for å best tilpassast bestandsmessige og administrative endringar.

 

Tal frå hjortejakta 2016
Løyve gitt 350
Skutt 314
Fellingsprosent 89
Kjøttmengde 13700 kg
Verdi 685 000 kr

 

Aktuelle tema

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune