Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Av:  Stord kommune
Publisert:  14.02.2013
 
Oppdatert: 10.08.2013

Småvilt og anna vilt

Med vilt meinar man alle viltlevande landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Alt vilt er i utgangspunktet freda, med unntak av dei det er jakttid på.

Det overordna målet i viltforvalting er at viltet og dets leveområde skal forvaltast slik at naturen sin produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Jaktuttaket er eit av flere virkemiddel for å halde viltbestandane i balanse.

Småviltjakt i Stord og Fitjar

Alle viltartar som ikkje er storvilt reknast som småvilt. Det er høve til å jakte på ei rekke småviltartar, både av fuglar og pattedyr. Det er òg enkelte lokale fredningsbestemmingar som ein må gjere seg kjent med om ein ynskjer å jakta i Stord og Fitjar.
Ta kontakt med Stord Jeger og Fiskeforening for meir informasjon.

Om SFLMK

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor
har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdager på Stord rådhus.

Sjå nedst på sida for kontaktinformasjon og opningstider.
Les meir om SFLMK her. 

Tilsette på SFLMK

Me er fem tilsette ved eininga.
Oversikt over tilsette finn du her. 

Informasjonsskriv

SFLMK gir ut to informasjonsskriv i året.
Infoskriv frå SFLMK finn du her.

 

.

Postadresse

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Postboks 83

5418 Fitjar

 

Nettstadkart

Besøk oss på Fitjar (hovudkontor):

Fitjar rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 45 85 00

Opningstid: Mån-fre (9:00-15:00)

Besøk oss på Stord, Leirvik:

Stord rådhus, 1. etg.

Telefon: 53 49 68 22

Opningstid: Ons (9:00-15:00)

Stord kommune

 Fitjar kommune