'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Kulturhuset på Leirvik (foto: Kjersti K. Sævareid)
Av:  B. Withbro/K.K. Sævareid
Publisert:  03.03.2009
Foto: Kjersti Koppang Sævareid
Oppdatert: 06.12.2012

Om oss

Folkebibliotekverksemda i Stord vert drive frå hovudbiblioteket i Kulturhuset, og Litlabø filial i Samfunnshuset.

Frå utlånet på hovudbiblioteket

Hovudbiblioteket disponerer ca. 720 kvadratmeter i Kulturhuset, og i bygget elles er det mellom anna symjehall og kino.

Hovudbiblioteket har gjennomført ei omfattande modernisering og nyinnreiing dei seinaste åra.

Biblioteket er inndelt i seksjonar for barn, ungdom og vaksne, lokalhistorisk samling, studieceller, leseplassar for aviser og tidsskrift og musikkseksjon.

Litlabø filial

Litlabø filial disponerer ca. 100 kvadratmeter i Samfunnshuset. Også dette lokalet er pussa opp og modernisert i seinare år.

PC og internett

I biblioteket kan du låna PC til bruk for tekstbehandling, Internett og du kan også kobla deg til vårt trådlause nettverk.

Foreldre og barn les bøker på barneavdelinga

 

.

Stord folkebibliotek
Postboks 264
5402 Stord

Framsidebilete: Kjersti K. Sævareid

Telefon:  53 49 69 70

E-post:   folkebiblioteket@stord.kommune.no

Nettredaktørar:
Bjørnar Withbro 
Kjersti Koppang Sævareid