'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  19.03.2009
 
Oppdatert: 09.01.2014

Prisar og vilkår

Betalingssatsar i Stord kulturskule

Satsane gjeld frå 1. januar 2014

Elevavgift

 • Instrumental-/vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper: kr  3.330,- pr år.
 • Undervisning i større grupper (dans, bildande kunst, drama m.m): kr  3.032,- pr år.
 • Avgift for vaksne elevar er kr 3.473 pr år. Vaksne vert ikkje omfatta av søskemonderasjonsordninga.

Søskenmoderasjon: 

 • Barn/aktivitet 2: 20% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 3: 40% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 4: 60% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 5: 70% moderasjon.
 • Barn/aktivitet 6 og fleire: 80% moderasjon.

Instrumentleige:

Strykeinstrument:

 • 1-2 år kr 491,-
 • 3-4 år kr 674,-
 • 5 år og vidare kr 1.115,-

Andre instrument:

 • 1 år kr  491,-
 • 2 år kr  674,-
 • 3 år og vidare kr  1.115,-

Dirigenttimar:

 • Dirigenttimar til skulekor- og korps: kr 19.430,- pr. årstime.
 • Dirigent-/instruksjonsteneste til andre: kr 26.495,- pr. årstime. 

Distriktsmusikartenester

 • Musikkinnslag i ei avdeling, og inntil 15 min. effektiv speletid: kr 1.875,-
 • Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 30 min effektiv speletid: kr  4.122,-
 • Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 45 min effektiv speletid: kr  5.495,-
 • Timepris med instruksjon, seminar som tuttimusikar kr 424,- 

Alder ved opptak

Elevar kan søkja om opptak frå det året dei fyller 6 år.
Klassisk ballett frå 3 år.

Oppseiingsfristar

 • Elevar må binda seg for minst eit halvt år, og eleven/føresette må senda skriftleg oppseiing av elevplassen dersom eleven skal slutta.
 • Elevar som vil slutta ved nyttår må seia opp plassen innan 1. desember.
 • Elevar som sluttar til sommarferien må seia opp plassen innan 15. mai.
 • Om desse fristane ikkje vert overhaldne, må ein betale elevavgift for det etterfølgjande semesteret, uansett om plassen vert nytta eller ikkje.

Sjå og elevinstruksen, pkt. 2 og 3. Elevinstruksen finn du her 

Instrumentleige

Kulturskulen har nokre instrument for utleige. Dette er vesentleg fiolinar og celloar i ulike storleikar. Det kan også vera aktuelt å leiga kornett, tverrfløyte og akkordeon/trekkspel om slike instrument er ledige for utleige. Hugs å føra opp instrument på søknadssskjemaet om du ynskjer å leiga instrument.

Leiga er for tida slik: 

 • Strykeinstrument: kr 491,- for første og andre året, kr 674,- for andre og tredje året og kr 1 115,- for femte året og utover.
 • Andre instrument: kr 491,- for første året, kr 674,- for andre året og kr 1 115,- for tredje året og utover.
 • Det er berre mogeleg å leiga tverrfløyte, kornett og strykeinstrument.

DET ER VIKTIG AT ELEVANE HAR GODE INSTRUMENT !

.

Stord kulturskule                 
Boks 304 - 5402 Stord
Besøksadresse: Stord kulturhus
Tlf.: 53 49 69 05

Fax: 53 49 69 08
E-post til kulturskulen

Rektor: Åge Vallestad
Tlf. 53 49 69 05
Mobil: 975 52 215

Undervisningsstader:
Stord kulturhus - Meieriet - Tjødnalio skule - Leirvik skule - Langeland skule - Høgskulen Stord/Haugesund