'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Marianne Kolstø
Publisert:  22.05.2009
Foto: Marianne Kolstø
Oppdatert: 04.09.2012

Kystforvaltning og sjøtransport

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har ansvaret for farleiene på sjøen, fyr, merker og lostjenesten.
 
Hamnesektoren, som Stord Hamnestell høyrer til innunder, består av både store og små hamner. Dei store hamnene fungerar som sentrale nav i regionale og nasjonale transportnettverk, og det er difor ei sentral oppgåve å leggja til rettes for at desse fungerar som effektive terminalar i transportkorridorane og logistikkjeden.

Og, meir transport på sjø er miljøvennleg og tar tungtrafikken av vegen.

Med meir enn 2 000 registerte anløp i året (ikkje medrekna rutetrafikk) er Stord rekna for å vera eit av knutepunkta i Sunnhordland.
Stord Hamnestell har to losse og lastehamner, Leirvik Hamn og Stord Hamn Eldøyane. Eldøyane vart i 2011 oppgradert for å kunna ta imot større båtar og laster. Både Leirvik Hamn og Stord Hamn, Eldøyane er certifiserte ISPS-hamner, dvs. klassifisert i henhold til "International Code of the Security of Ships and of Port Facilities".

Aktuelle einingar

Ekstern informasjon

Betalingsinformasjon

Kontaktinformasjon

Stord Hamnestell

Hamnesjef

Inge Espenes

Telefon - Faks

53 49 67 66 - 53 49 67 68

E-postadresse 
stord.hamnestell@stord.kommune.no

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM