'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Mink
Av:  Stord kommune
Publisert:  12.06.2012
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 18.10.2012

Mink

Komité for næring, miljø og kultur vedtok i møte 30. mai 2012 å avvikla ordninga med skotpremie på mink i Stord kommune. 

Kommunen har frå lang tid attende har hatt ei ordning med skotpremie på villmink for å halda bestanden nede.

Stord-Fitjar landbruks- og miljøkontor har drøfta saka både med viltforvaltninga hos Hordaland fylkeskommune og med Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen. Konklusjonen er at det ikkje vil ha nokon merkbar effekt å halda fram med denne ordninga.

På bakgrunn av desse uttalane, tilrådde rådmannen ein avvikling av ordninga. Innstillinga til rådmannen vart samrøystes vedteken i komiteen.

Målgruppe

Vilkår

Samarbeidspartnarar

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM