'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  03.06.2010
Innhold sist oppdatert:
Oppdatert: 11.09.2012

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)

Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsetjing med betalinga, få skatten redusert eller sleppe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

Vilkår

Du kan få utsetjing med innbetaling av utskriven forskotsskatt eller fritak for forskotstrekk dersom du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom.  Skattekravet kan setjast ned eller fråfallast dersom betalingsevna di er varig svekka. 

Samarbeidspartnarar

Skattekontoret, skatteoppkrevjar (kemner/kommunekasserer), Skatteetaten

Relaterte tenester

Lover

Rettleiing

Søknad skal innehalde

  • namn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. sambuar/ektefelle/partner si inntekt) dei siste to åra
  • Tal på  forsørga og deira alder
  • opplysning om skatten er basert på sjølvmelding eller skjønnslikning
  • Kva for krav som vert søkt ettergjeve
  • opplysning om eventuell sjukdom
  • oppgåve over faste utgifter
  • grunngjeving for søknaden

Alle opplysningane bør vere dokumentert.  

Vedlegg

Kopi av sjølvmelding for dei siste to åra, eventuelt siste likning.

Søknadsfrist

Saksbehandling

Skatteutvalet treff avgjerd for ettergjeving av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjeld summar over kr 200 000, har skattekontoret avgjerdsmynde. Skatteoppkrevjaren kan avgjere søknader om ettergjeving/nedsetjing som gjeld forseinkingsrenter på inntil kr 50 000.

Klage

Det er ikkje adgang til å klage over vedtak fatta av skatteutvalet. For vedtak fatta av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna mynde etter reglane i forvaltningslova. Du har høve til å søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg belyst eller at situasjon har endra seg.

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

Kontakt skatteoppkrevjaren

E-postadresse

skatt@stord.kommune.no

Telefonar

Wigdis Sagvåg

Skatteoppkrevjar
Tlf: 53 49 66 15         

Margrete Sletten
Sakshandsamar
Tlf. 53 49 66 12     

Magnar Andreas Rikstad
Trekkkontrollør (kontroll av arbeidsgjevarar)
Tlf. 53 49 66 16

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM