'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  25.02.2009
Innhold sist oppdatert: 27.04.2010 15:10:00
Oppdatert: 11.09.2012

Skatteattest

Ein skatteattest er ein dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt og skal ikkje vere eldre enn seks månader.

Målgruppe

Næringsdrivande som treng dokumentasjon på at dei driv ei seriøs verksemd. Som leverandør treng du skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune. Som oppdragsgivar bør du be om skatteattest frå leverandørane dine dersom du ønskjer å framstå som ein seriøs kjøpar av varer og tenester.

Vilkår

Samarbeidspartnarar

Skatteoppkrevjaren i kommunen og skattekontoret i fylket vil kunne gi nærmare opplysningar rundt ordninga med skatteattestar.

Relaterte tenester

Rettleiing

Skatteattest får ein ved å kontakte skatteoppkrevjaren i kommunen (eventuelt skattekontoret i fylket). Oppgi gjerne organisasjons- eller personnummer.

Skatteoppkrevjaren i Stord har tlf. 53 49 66 16 /15 
Skattekontoret i Fylket har tlf. 800 80 000

Søknadsskjema

Søknadsskjema for skatteattest kan fyllast ut og sendast eller leverast til.

Skatteoppkrevjaren i Stord
Postboks 63
5401 Stord

Søknadsfrist

Saksbehandling

Klage

Kontaktinformasjon

Annan informasjon

Søkeord

skatt, inntekt, næring, attest, meirverdiavgift, moms, mva, verksemd, leverandør, oppdragsgjevar

Kontaktinformasjon

Skatteattest vert skriven ut på oppmoding.
Fyll ut og send inn søknadsskjema eller ta kontakt med:

Magnar Andreas Rikstad

E-postadresse

magnar.andreas.rikstad@stord.kommune.no

Telefon

53 49 66 16

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM