Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
 • Tapping av vatn

  Redusert trykk på vassleidningsnettet i området Førlandskrysset


  24.04.2017
 • Ordførarklubba

  Komitè for næring miljø og kultur 26. april

  Opparbeiding og finansiering av ny veg til Grunnavåg og fond for utlån til lag- og organisasjonar er sakene som skal opp i møtet.
  21.04.2017
 • Ordførarklubba

  Komiè for oppvekst og utdanning 25. april

  Mandat for evaluering av sjølvkost i SFO og godkjenning av organisering, framdrift og økonomisk ramme ved Nysæter ungdomsskule er sakene som skal opp i møtet.
  21.04.2017
 • Ordførarklubba

  Komitè for rehabilitering, helse og omsorg 27. april

  Høyring hjelpemiddelformidling og Helse2035 er sakene som skal opp i møtet.
  21.04.2017
 • filmstripe

  Sjå opptak frå kommunestyret

  Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
  21.04.2017
 • kommunevåpen

  Positivt tilsyn i kommunen

  Stord kommune fekk ingen avvik når Fylkesmannen hadde tilsyn på tenester til personar med utviklingshemming.
  19.04.2017
 • Folkehelsedagar-logo

  Folkehelsedagar 2017

  Den 4. - 7. mai 2017 skal Stord kommune saman med næringsliv, frivillige lag og organisasjonar arrangera folkehelsedagar med tittelen folk i sentrum.
  19.04.2017
 • basseng

  Attgløymde klede i bassenget

  Har du gløymt klede når du har vert å bada på rehabiliteringssenteret? Sjå gjennom det som ligg i hylla i gangen i første etasje.
  18.04.2017
 • Mattilsynet sin logo

  Meld frå om døde eller sjuke fuglar

  I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Noreg. Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bera med seg smitte til Noreg.
  07.04.2017
 • barn

  Bli med på Idrettskonferanse

  19. april vert det idrettskonferanse på Stord vidaregåande skule. Målet for møtet er å jobba saman for å vidareutvikla idretten i Stord kommune.
  06.04.2017
 • folk som joggar i skogen

  Rapport om fysisk aktivitet

  Deltaking i friluftsliv og uorganisert trening har fått auka betydning for folkehelsa blant vaksne, medan færre deltar i organisert idrett og brukar idrettsanlegg.
  06.04.2017
 • Fyrøya

  Open dag på Leirvik fyr

  Stord kommune og Venelaget for Leirvik fyr feirar ny lendingsplass med open dag sundag 11. juni.
  06.04.2017
 • Leirvik skule

  Leirvik skule 100 år

  Leirvik skule, den kvite kjempa som ligg på høgda over Vikjo. Her har leirviksgutar og -jenter leika og lært i hundre år.
  05.04.2017
 • prosjektgruppa

  Drar nytte av velferdsteknologi

  Sidan 2014 har omlag 165 innbyggjarar i Stord kommune prøvd ut ulike velferdsteknologiar i helse- og omsorgstenestene.
  04.04.2017
 • pengar

  Kva tid får eg skattepengane?

  Skatteetaten melder om at den elektroniske skattemeldinga vert tilgjengeleg 4. april. Vanlege lønstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret sitt frå 21. juni.
  03.04.2017
 • NAV logo

  Arbeidsløysa går ned

  NAV melder om at arbeidsløysa i Sunnhordland går framleis ned. Ein må tilbake til november 2015 sist den var lågare.
  31.03.2017
 • NAV logo

  Nytt på NAV

  Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ønskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale.
  31.03.2017
 • mottak/sentalbord rådhuset

  Omorganisering

  Frå 1. april vil Dokumentsenteret og delar av Kundetorget bli ei ny avdeling med namn Fellestenester.
  28.03.2017
 • Hidden Figures som Pensjonistkino 31. mars

  HIDDEN FIGURES er den utrulege- og ufortalde historia om Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) og Mary Jackson (Janelle Monáe).
  28.03.2017
 • Rådmann saman med Stein Ove Agdestein og Ole Yttredal

  Låner ut KNM Stord

  Stord kommune har inngått avtale om utlån/deponi av modell av KNM Stord til Stord maritime museum.
  24.03.2017
 • ballettdansarar

  Søk plass i kulturskulen

  Har du lyst til å vere med på drama/teater? Eller kan det freiste med parkour? Kva med å lære å dansa? Eller spela eit instrument? Likar du best å teikna og mala? Då må du sjekke ut tilboda i Stord kulturskule.
  23.03.2017
 • Jubilantane 2017

  Jubilantar i Stord kommune

  Tysdag 21. mars vart årets jubilantar i Stord kommune gjort stas på med lunsj, gåver og flotte talar i matsalen på Grand Hotell.
  22.03.2017
 • Onsdagsklubben, program våren 2017

  Porgrammet for våren 2017 er no klart
  21.03.2017
 • Anne-Lene Østvold Jordåen

  Rektor vert fylkesleiar

  Torsdag 16.3.17 hadde Norsk kulturskoleråd Hordaland årsmøte og ei av sakene var val av fylkesleiar. Kulturskulerektoren vår, Anne Lene Østvold Jordåen, vart valt som leiar.
  17.03.2017
 • Plattforma Njord

  Kværner skal oppgradera Njord-plattforma

  Statoil har tildelt Kværner ein totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattforma. Avtalen har ein estimert verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjere rundt 3 000 årsverk.
  17.03.2017
1 2 > »
.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen