Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  05.10.2017 14:34
 
Oppdatert: 06.10.2017 08:37

Det er no tid for å søka om spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad frå spelemidlane til bygging av anlegg for idretts- og friluftsliv. Søknadsfrist er 30. oktober 2017

Ein kan søkja om tilskot til følgjande:

Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg

Stønaden er i hovudregel 1/3 av godkjend kostnad for dei fleste ordinære anlegga.

Kroner 50.000 er minste stønadssum. Nærmiljøanlegg kan få inntil 50% støtte, med ei øvre tilskotsgrense på  kroner 300.000. Nedre tilskotsgrense er kroner 25.000.

Alle søknader skal no fremjast elektronisk, sjå nettsida www.anleggssregisteret.no.

Her finn de og føresegnene som gjeld. Før de legg inn søknader eller om de har spørsmål/treng meir informasjon ta kontakt på straumpost med;  sylve.rusten@stord.kommune.no

NB! Gjer merksam på at alle som alt har inne søknader òg må ta kontakt. Anlegg som er ferdige skal søkja med revidert rekneskap.

Søknadsfrist for spelemidlar for år 2017 (tildeling 2018) er  30.10.17.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen