Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Brit S. Myklebust
Publisert:  10.10.2017 08:45
 
Oppdatert: 10.10.2017 08:45

Tilskot til etablering eller tilpassing av bustad

Kommunen har tilskotsmidlar frå Husbanken som kan tildelast etter søknad

Det kan gjevast tilskot til tilpassing av bustad for personar med nedsett funksjonsevne og til eldre som treng gjera endringar i bustaden for å kunne bli buande i heimen. Ordninga er økonomisk behovsprøvd og behovet for tilpassinga skal vera varig.

Det kan og gjevast tilskot til kjøp av bustad for særleg vanskelegstilte og til refinansiering for å kunne behalda bustad. Denne ordninga er svært behovsprøvd og vert oftast gitt saman med lån.

Meir informasjon om ordningane og søknadsskjema finn du på www.husbanken.no.

Kontakt

Epost: bustadkontoret@stord.kommune.no

Marianne Ankervold, tlf 53 45 64 84 

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 3201.23.04780
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen