'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Annlaug Tenold
Publisert:  17.04.2009
 
Oppdatert: 08.02.2013

Eining for Habilitering

Målgruppe

Eininga organiserer tenester til personar med utviklingshemming i Stord kommune.

Felles for alle som mottek habiliteringstilbod er at dei treng planlagte, sammensette og samordna tenester for å nå sine eigne mål .

Mål og visjon

Me jobbar etter Stord kommune sin Kultur og verdiplakat

Habilitering kjem frå det latinske ”habilis” som tyder komfortabel, passande eller dugeleg og ”habere” som tyder å ha eller få. Av dette kan habilitering forståast som å setja ein person i stand til å føla seg komfortabel, tilpassa eller dugeleg.

Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering (Sosial- og helsedepartementet, 2001).

Forskrifta finn du her

Her finn du oss

Administrasjonen er lokalisert i "Blåbygget" i Sagvåg, 3. høgda.

Besøksadresse

Vassneset 1
5410 Sagvåg

Postadresse

Postboks 304
5402 Stord


 

 

Kontaktinformasjon

Einingsleiar Nina Steinsbø Walquist

Telefon  

(+47) 53 49 68 82

Mobil

(+47) 975 52 048

E-postadresse

Nina.Steinsbo.Walquist@stord.kommune.no

Sakshandsamar

Laila Dreyer Skjelnes

Telefon

53 49 69 81

E-postadresse

laila.skjelnes@stord.kommune.no
Faks
53 49 68 81

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM