'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Marianne Kolstø
Publisert:  21.06.2012
 
Oppdatert: 09.07.2012

Strandpromenade i Leirvik Hamn

Prøveprosjekt for Strandpromenade i Leirvik Hamn

Stord Hamnestell har sett igong eit prøveprosjekt for å laga til ein strandpromenade i Leirvik Hamn. Strandpromenaden skal i første omgang vera open no i sommarmånadane.
For å få dette til har Hamnestellet flytta parkeringsplassane i Evjo og på Ventekaien, og etter kvart som desse områda vart bilfrie sett opp granittsteinar og blomekassar.

Strandpromenaden
Steinane og blomekassane vert satt opp for å markera strandpromenaden som no vil gå frå Storddøra på Moloen og til ytst på Nattrutekaien. Det er og mogleg å gå vidare på fortau heilt til  Kyrkjeberget. 

Sitjeplassar
Det vert om litt sett opp benkar langsmed promenaden ved Ventekaien. Desse benkane er utlånt frå Handballfestivalen til Hamnestellet. 

Hamnestellet vonar at alle kommunen sine innbyggjarar, Hamnestellet sine brukarar og tilreisande gjester vil nytta seg av og ha glede av strandpromenaden no i sommar.

Strandpromenaden 09. Juli 2012/Ventekaien
Foto: Marianne Kolstø

Siste hamnenytt

Kontaktinformasjon

Einingsleiar/hamnesjef
Inge Espenes

Telefon - Fax 
53 49 67 66 - 53 49 67 68

E-postadresse 
stord.hamnestell@stord.kommune.no

Postadresse
Stord hamnestell
Postboks 216
5402 Stord

Tilsette ved Stord hamnestell

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM