'' Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Av:  Stord kommune
Publisert:  22.04.2009
 
Oppdatert: 21.08.2012

NAV Stord

NAV Stord opna juli 2007. På NAV - kontoret arbeider tilsette frå kommune og stat side om side for å finne gode løysingar for brukarane.

NAV - kontoret held til i Backertunet. Besøksadressa er Bandadalsplassen 5. Om du ynskjer å ta kontakt på telefon er nummeret 55 55 33 33. Då kjem du til NAV sitt kundesenter for Hordaland. Dei vil hjelpa deg så godt som mogleg, eventuelt setja deg over til kontaktpersonen din ved NAV Stord.

NAV Stord sine tenester er
Lov om folketrygd, arbeid og verkemiddel, økonomisk sosialhjelp, rus, kvalifiseringsprogram, økonomi- gjeldsrådgjevar, Springbrettet, busetjing og introduksjonsordning for flyktningar, tilskot og lån frå Husbanken

Visjonen vår er:
Me gir menneske mulighetar

Mål:
Arbeida for å få fleire i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
Tilby tenester som skal opplevast som enklare og tilpassa brukarane sine behov, og utvikla ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Dei tilsette skal vera tydelege, løysingsretta og tilstades.

NAV Stord sin leiar er Rune K. Pedersen.

Opningstider:
Ope kvardagar frå kl.10.00 – 15.00. Telefon er open frå kl.08.00 – 15.30.  
Kontaktsenteret har tlf. 5555 3333 er ope frå kl.08.00 til kl.15.30

Ekstern informasjon

Kontaktinformasjon

NAV Stord

Bandaldalsplassen 5
5417 Stord

Postadresse

Bandadalsplassen 7
5417 STORD

Telefon

55 55 33 33 

E-post
nav.stord@nav.no

.

Stord kommune
Rådhuset, Borggata 2
Postboks 304
5402 Stord
Kontonummer: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Organisasjonskart - adm
Kultur- og verdiplakat

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Emma Ölander Aadland
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

 

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM