Hopp til hovedmeny Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden
Illustrasjonsbilde
Av:  Ingfrid Kambe Strømsnes
Publisert:  12.03.2010
Foto: Nina Sørli
Oppdatert: 05.11.2014

Universell utforming i Stord kommune

Spørsmål kan rettast til Astrid Larsen

Tlf. 53 49 66 95 / 975 52 231

astrid.larsen@stord.kommune.no 


Stord:

Universell utforming tyder at produkt, tenester og omgjevnadar skal utformast på ein slik måte at dei kan nyttast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing eller spesiell utforming. 

Stord skal medverka til å:

*Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar

Universell utforming vert utvikla som strategi i kommunal og regional planlegging og forvalting. Tiltaket inkluderer ressurskommunar, pilotfylke og nye pilotkommunar. Alle fylke og 25% av kommunane bør aktivt med innan 2015.

Ressurskommunane skal m.a. bidra til å oppfylle fylgjande mål innanfor K1:

  • Kommunane skal arbeide for at alle kommunesentra i Noreg vert universelt utforma.
  • Alle kommunar har friluftsområde for allmenn bruk som er universelt utforma.
  • Alle kommunar bør ha vedteke kommuneplan med retningsliner og vedtekter for universell utforming innan 2015
  • Universell utforming bør vere eit integrert prinsipp i alle regionale planar innan 2015.
  • Alle fylke og 25% av kommunane bør delta aktivt i nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming med kommune og fylkesretta satsing innan 2014.
  • Alle kommunar bør ha delteke aktivt i rettleiing om ny plan og bygningslov innan 2010.

Visjon

Stord kommune er eit samfunn for alle. Stord kommune inspirerer i ord og gjerningar andre til å jobba med universell utforming. For å nå målet om eit likestilt og universelt utforma samfunn er det naudsynt med omtanke og innsats på alle nivå i samfunnet. Det er viktig å tenkja ”føre var” prinsippet, med god planlegging ved etablering av nye bustadområde, næringsbygg, samt ved renovering av gater/plassar og bygg.

.

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord
Leveringsadresse:
Borggata 2
5417 Stord
Ope: måndag-fredag 8-15.30

Telefon: 53 49 66 00
Telefaks: 53 49 66 01
E-post: post@stord.kommune.no
Kontonr: 8420.07.00014
Kommunenr. 1221
Org.nr: 939866914

Ansvarleg redaktør: Magnus Mjør
Nettredaktør: Haldis Lauksund
Teknisk ansvarleg: Leif-Arne Helland


Kultur- og verdiplakat

Fairtrade-logo Miljøfyrtårn-logo MOT-logo Bu i sunnhordland-logo

Utvikla i samarbeid med: Sem & Stenersen PROKOM