Folkehelseinstituttet vurderte 30.10.20 tiltaka iverksett av Stord kommune. Vurderinga kan lesast i heilskap via følgjande lenke:

Vurdering frå Folkehelseinstituttet om tiltak i Stord kommune 30. oktober.