Tilsette på 1. trinn

Camilla Hinderaker kontktlærar camilla.hunderaker@stord.kommune.no 
Marthe Nygård  kontaktlærar  marthe.nygard@stord.kommune.no
Roger Ekeland kontaktlærar roger.ekeland@stord.kommune.no 
Marie Telvik faglærar
Wahida Rahim fagarbeidar
Maria Vatna fagarbeidar

Lekseplanar

Alle trinn har lekseplan for ei veke.

Elevane på Tjødnalio skule får tilpassa undervisning. Det gjeld også lekser. Kvar elev har difor ein eigen lekseplan som gjeld sine lekser. Dette let seg ikkje kombinera med å leggja lekseplanar ut på nett. Skulle de ha behov for ekstra lekseplan, er det fint om de tek kontakt med kontaktlærar.

Klassekontaktar

Klassekontaktar for 1.trinn er:

 

Vara: