Alle er velkomne til å delta på arrangementet, som er eit samarbeid mellom Stord arbeidarparti, Stord kommune og Stord kyrkje.

Programmet er som følger:

Kl 17:00 Framsyning av Generasjon Utøya Kl 18:35 Felles avgang frå Stord kulturhus til Storddøra

Kl 19:00 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad

Kl 19:10 Appell frå AUF ved Helena Haldorsen

Kl 19:15 Appell frå kyrkja ved Reidar Ådnanes

Kl 19:20 Appell frå ordførar Gaute S. Epland

Kl 19:25 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad

Kl 19:35 Slutt ved Storddøra

Frå kl. 19:45 er Stord kyrkja open for dei som ynskjer.