Vekeplanar

Ingen vekeplan veke 23 og 24. Mattelekse veke 23 finn du her, hugs å lage overskrift og ha med marg. 

Lærarar, trinnkontaktar og FAU

Namn Funksjon Telefon E-postadresse
Anders Engevik Haga Kontaktlærar    anders.engevik.haga@stord.kommune.no
Maja Sagenes Kontaktlærar   maja.sagenes@stord.kommune.no
Trine Skår Lande Lærar   trine.skar.lande@stord.kommune.no
Kristin Sundfør Lærar   kristin.sundfor@stord.kommune.no
       

 

Namn Funksjon Telefon E-postadresse
Lene Førland Nylund  Trinnkontakt 93029874 leneforland@icloud.com
Ragnhild Grov Kambo Trinnkontakt 91377068 rkambo82@hotmail.com
                                                       
Elise Aabel Eriksen FAU 95026343 eae@hvl.no
Bjarne Pedersen FAU 91841003 bjarne.pedersen@kvaerner.com
Elin K. Clausen Vara FAU 97157049 e@s4s.no

 

Skriv til heimen

Lenkjer

Zeppelin 4 elev Salaby Skole Image result for onenote Image result for glosetyggeren