5. trinn er i full gang med å øva seg på symaskin. Elevane lærer å tre maskina, og å sy rettsaum og sikksakk-saum etter strekar på ark. 

Dette legg grunnlag for neste oppgåve, som blir å sy forkler som dei skal bruka i mat og helse til neste år.