Les meir om tenestene kunnskapsprøven i alkohollova og etablererprøven ved å trykke på lenkene.

Læremateriell og testprøvar

Du kan bestilla testprøvar hjå Vinn. Tilgong til testprøvar kostar kroner 400,- for 7 dagar for kvar av prøvane. Du kan gjennomføra ubegrensa antal prøvar innanfor dei 7 dagane.

Meir om lærematerialet og testar finn du på www.vinn.no. På nettstaden www.etablerer.no  er det høve til å delta på gratis etablerarkurs.

Bestill time

Fyll i skjema nedanfor og trykk send. Du vil få bekrefta tid og stad på e-post.

Prøvetakinga føregår på rådhuset. Det kostar kroner 400,- å ta prøven. Det må betalast kontant/kort ved oppmøte.

Kandidater som ikkje består prøven må betala kroner 400,- ved ny oppmelding.

Ta med gyldig legitimasjon. Ta kontakt for å avtala tid: (NB! Kun fredagar)