Opningstidene vert utvida i samband med avvikling av politiske møte.

Avdelingar og medarbeidarar kan kontaktast utanom opningstidene på direktenummer. Her finn du oversikt over dei ulike avdelingane.