Årsplanen har to viktige funksjoner:

  • Den skal vere eit grunnlagsdokument for den einskilde barnhagelærar og resten av personalet og personalgruppa som team. Den er eit utgangspunkt for samarbeid med foreldra. Årsplanen skal medverka til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen.  
     
  • Den skal gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagen sitt pedagogiske arbeid til eigarane av barnehagen, politikarar, tilsette i kommunen, barnehagen sine samarbeidspartar og andre interesserte.

Årsplan 2020/2021