Kommunen startar vaksineringa med sjukeheimspasientar på Stord sjukeheim og Knutsaåsen Omsorgssenter. I dag fekk Åshild Førland på Stord sjukeheim den første vaksina mot kornaviruset. Det var avdelingssjukepleiar Ida Elin Hatlevik Tvedt som satt sprøyta.