Siste skuledag for elevane før jul

Tid: fredag 20. desember