Siste skuledag for elevane før sommarferien

Tid: fredag 23. juni