Første skuledag for elevane etter sommarferien

Tid: torsdag 17. august