Siste skuledag for elevane før jul

Tid: torsdag 21. desember