Siste skuledag for elevane før sommarferien

Tid: fredag 21. juni