Kreft- og kreftbehandling inneber store endringar for kroppen og kan gi ei rekkje symptom og følgetilstandar som påverkar kvardagen i ettertid. Mange kan oppleva overgangen til kvardagen som utfordrande.  Er dette noko du kjenner deg att i, kan dette tilbodet vera noko for deg.

Tilbodet Aktiv etter kreftbehandling er samlingsbasert med: 

  • tilpassa fysisk aktivitet og styrketrening
  • informasjon om aktuelle tema
  • få individuell samtale og hjelp til å sette deg mål ved behov
  • møta andre i same livssituasjon

Kostnad og påmelding

Oppstart 16.01.2020

Tid: kvar torsdag kl. 13.00 - 14.30.
Stad: Stord kommunale rehabiliteringssenter i treningssalen 1. etg.
Pris: 300 kr

Det vert enkel servering.

Meld deg på til:

Trine Corneliussen, fysioterapeut, tlf: 53 49 67 91/97 55 20 40, e-post: Trine.Corneliussen@stord.kommune.no eller

Torhild Hoff Aamodt, kreftkoordinator, tlf: 97 55 21 32, e-post: Torhild.Hoff.Aamodt@stord.kommune.no eller

Hilde Nordtveit, fysioterapeut, tlf: 91 19 26 82, e-post: Hilde.Nordtveit@stord.kommune.no eller

Bård Inge Bø, fysioterapeut, tlf: 53 49 66 85, e-post: Bard.Inge.Bo@stord.kommune.no.

 

Tilbodet er eit samarbeid mellom kreftkoordinator og fysioterapeutar i Stord kommune.