Øvre del av parkeringa ved kraftstasjonen vert avsperra for publikum og inngjerda til riggplass. Tilkomst til turløyper vert ivaretatt og tilrettelagt.

Det vil pågå anleggstrafikk og anleggsarbeid oppover vegen til Vaulane, og publikum vert oppmoda til å respektera skilting og sperringar.

Arbeidet vil pågå fram til Juni/Juli 2023 og utførande entreprenør er Vassbakk & Stol.