Det skal utførast reperasjonsarbeid på kaien og dette vil vare i ca 3 veker. Kaiområdet vert avstengt for all bruk i tida. Det vil i tillegg bli anleggstrafikk på gang og sykkelvegen forbi bedehuset og over gamlebrua. Parkering er kun tillate på oppmerka plassar.

Arbeidet vert utført av Waage anlegg AS.

Har du spørsmål kring prosjektet kan du ta kontakt med Stord kommunalteknikk avdeling veg og parkering.