Tilsette

Tilsette:

Solveig Gjøvåg: Pedagogisk leiar

solveig.gjovag@stord.kommune.no

Inger Lomheim: Pedagogisk leiar/barnehagelærar

Ingvild Herskedal: Barne- og ungdomsarbeidar 

Marcelo Sobarzo: Pedagogisk medarbeidar