Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlaup

Som avlaupsabonnent hos Stord kommune er du sikra at avlaupsvatnet vert leia bort på ein hygienisk trygg måte, og at kommunen driv avlaupsanlegga i tråd med gjeldande utsleppsløyve.

Aktuelt

Område på hagalio som vert råka av arbeidet.

VA-prosjekt Hagalio

Stord kommune startar i veke 40 arbeidet med sanering av eksisterande vatn- og avlaupsnett i området Øklandslio, Hagalio og Hagastølen.