Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlaup

Som avlaupsabonnent hos Stord kommune er du sikra at avlaupsvatnet vert leia bort på ein hygienisk trygg måte, og at kommunen driv avlaupsanlegga i tråd med gjeldande utsleppsløyve.

Aktuelt

Kart over anleggsområdet.

Vegstenging i området Hagalio

I samband med pågåande prosjekt vil det frå måndag 23. oktober starte opp grøftearbeid i kryss Hagalio/Øklandslio.