I samband med berekraftvekene på Stord, har 7.trinn hatt mykje fokus på miljø dei siste vekene. Elevane har samla inn plast og laga plakatar med fakta om plast i havet, og eles om klimautfordringar. Dei har òg laga bøker om klima.