I kommunen sin vedtekne budsjett og økonomplan 2019 – 2022 finn me m.a. under vedlegg betalingssatsane for SFO og barnehage i 2019.

https://pub.framsikt.net/2019/stord/bm-2019-stord_kommune_-_økonomiplan_2019-2022/#/

 

Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga

 

Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga

2018

2019

Auke kr

Opphaldsbetaling:

 

 

 

Full plass 100 prosent eks. leksehjelp

2 952

3 307

355

Deltidsplass 80 prosent eks. leksehjelp

2 440

2 733

293

Deltidsplass 60 prosent eks. leksehjelp

1 855

2 078

223

Deltidsplass 50 prosent eks. leksehjelp

1 599

1 791

192

Full plass skulefrie dagar, Leirvik SFO

3 352

3 755

403

Full plass sumarope juni 2019, Leirvik SFO

1 379

1 545

166

Full plass sumarope august 2019, Leirvik SFO

2 071

2 320

249

 

Satsane over gjeld funksjonsfriske born samt funksjonshemma barn på 1-4 årssteget. Funksjonshemma born på 5-7 årssteget har gratis SFO.

 

 

Ber om at de informerer føresette i dykkar SFO om dette.