TV-aksjonen i år går til organisasjonen WWF Verdens naturfond med mottoet "Et hav av muligheter". Åtte millionar tonn plast havnar i havet kvart år. Plasten truar ikkje berre dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Saman skal me redusera plastutsleppa og ta vare på verdshava.

Med midlar frå TV-aksjonen startar ein der problemet er størst: Ein tredjedel av plasten i havet kjem frå Sørøst-Asia. Difor er TV-aksjonsmidlane øyemerka tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Meld deg som bøsseberar 

På grunn av koronasituasjonen blir årets TV-aksjon til WWF en digital bøsseaksjon. Den enklaste måten å engasjera deg på er å oppretta ein eigen digital bøsse og samla inn pengar i nettverket ditt. Om du er med i lag eller organisasjon, ta kontakt med leiar og få rettleiing slik at du registerer deg under laget/organisasjonen.

Registrer deg som bøsseberar på www.blimed.no 

Har du spørsmål om å vera bøsseberar, eller om kva som skjer rundt TV-aksjonen, ta kontakt med frivilligsentralen på Frivillig.sentralen@stord.kommune.no eller tlf. 473 90 849.

www.blimed.no

Sjå ein videosnutt med oppmoding frå ordførar Gaute S. Epland:

 

English:

TV-aksjonen NRK – a Norwegian phenomenon

The NRK Telethon is the largest information campaign and fundraising event in Norway. 

This year's Telethon is happening the 18th of October. The funds raised is granted to WWF. 

Read more about The NRK Telethon here