Heile skulen var samla i gymsalen kl. 12 for å dansa Blime-dansen i lag med skular frå heile Noreg. Dette er ein årleg kampanje arrangert av NRK Super for å fremje venskap og samhald. Det kjem ny dans kvart år.